Main menu
НОВИНИ

Разписи

Разписи за бакалаври:

Разписите за бакалаври може да видите в страницата на Технически Университе - София.

Разписи за магистри:

Специалност Курс Семестър
Индустриален мениджмънт
редовно I зимен ИМ, маг. редовно.pdf
задочно I SF-IM-LET 1k.17 .pdf
изравнително I летен разпис_изравнително_ИМ.pdf
Стопанско управление
редовно I зимен СУ, маг. редовно.pdf
изравнително I Зимен RAZPIS_I_sem_2017_izravnitelno.pdf
допълващо I Зимен RAZPIS_I_sem_2017_dopulvashto.pdf
Публична администрация
редовно I зимен SF-PA-MAG17.pdf
Мениджмънт в електроенергетиката
задочно I летен SF MAG МЕ 18 sem LETEN.pdf
изравнително задочно I зимен РАЗПИС_изравнително_РМЕ_2017_2018_зимен.pdf
Управление на проекти
задочно поток: 273 зимен СЕДМИЧЕН РАЗПИС УП-Маг
Качените разписи са за академичната 2019/2020 учебна година.

Кандидатстване

Кандидат - студенти Кандидат - магистри